خرید لباس جدید بارسلونا «خاتون»،جوانفكر را به دادگاه مطبوعات مي‌برد

مشاور مطبوعاتي رييس‌جمهور روز يكشنبه ـ 8 آبان‌ماه ـ در دادگاه كيفري استان تهران حضور مي‌يابد.به گزارش ايسنا علي‌اكبر جوانفكر ـ مدير عامل ايرنا و صاحب‌امتياز روزنامه ايران، فردا به همراه وكلاي خود براي بررسي اتهامات وارده از سوي دادستان عمومي انقلاب تهران بابت مطالب مندرج در ويژه نامه‌ «خاتون» در مقابل هيات منصفه و هيات قضايي شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مدير خراساني حاضر مي‌شود.بر اساس اين گزارش، روزنامه‌ ايران روز 22 مردادماه سال جاري، ويژه‌نامه‌اي 260 صفحه‌اي منتشر كرد كه در آن مطالبي پيرامون حجاب اسلامي و جايگاه زن در اسلام به نقل از برخي شخصيت‌ها درج شده بود و موجب بروز واكنش‌هايي شد.به گزارش ايسنا، همچنين قرار بود جوانفكر به اتهام توهين به آيت‌الله آملي لاريجاني و آيت‌الله مصباح يزدي ساعت 10 صبح سه‌شنبه ـ 3 آبان‌ماه ـ در شعبه 15 دادگاه انقلاب حاضر شود كه به دليل تشكيل دادگاه بدون حضور هيات منصفه در اين جلسه حاضر نشد اما وكيل مدافع وي در دادگاه حضور يافت و بنا شد وقت ديگري براي برگزاري جلسه رسيدگي تعيين شود.