خرید لباس جدید بارسلونا خصوصی و غیرخصوصی در نمایشگاه مطبوعات! + تصاویر

سرویس اقتصادی ـ هجدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های کشور، در حالی برگزار می شود که به راحتی و با کوچکترین نگاه به یک غرفه، ماهیت خصوصی و یا دولتی بودن رسانه حاضر در آن غرفه تشخیص داده می شود.
به گزارش «تابناک»، سال هاست که اقتصاد ایران و به دنبال آن، دیگر عرصه های فرهنگی و اجتماعی و گاه حتی سیاسی، از معضل دولتی بودن رنج می‌برند.
طبیعی است، در جامعه ای که بیش از 80 درصد اقتصادش در تصدی دولت و یا با مالکیت عمومی و حتی خصوصی تحت مدیریت دولتی اداره می‌شود، توزیع سرمایه برای بودجه های فرهنگی و اجتماعی نیز از رویکرد دولتی صورت خواهد گرفت. با نگاهی تخصصی به این مسأله در عرصه مطبوعات، می توان دريافت که نتیجه عملکرد برآیند فضای رسانه‌ای جامعه ای که بیشتر رسانه های آن دولتی هستند، به چه سمتي خواهد رفت؟
به امید آن که در اجرای ابلاغیه اصل 44 مقام معظم رهبری كه تاكنون در بي تفاوتي مسئولين پنج سال از آن گذشته است، روزی شاهد واگذاری حقیقی و همزمان مالکیت ها و مدیریت ها در عرصه اقتصاد کشور به بخش خصوصی باشیم تا بتوانیم از اثرات مثبت آن در عرصه رسانه و فرهنگ نیز بهره‌مند شویم؛ افزون بر این که امیدواریم دوستان رسانه ای نیز سعه صدر به خرج داده و فارغ از آنچه  گفته شد، به این مطلب از زاویه نگاه نهی از منکر ـ اسراف و تبذیر ـ بنگرند.
 
 
رسانه های غیر خصوصی 
 

    

 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

رسانه هاي غير دولتي