خرید لباس جدید بارسلونا گسترش جنبش ضد سرمايه‌داري در آلمان

منتقدان نظام سرمايه‌داري در آلمان قصد دارند همانند الگوي نيويوركي خود اعتراض‌هايشان را گسترش داده و چندين چادر ديگر را براي اقامت برپا كنند.به گزارش ايسنا پليس آلمان همزمان با تصميم تازه معترضان به نظام سرمايه داري، آنها را وادار كرد دو چادر برافراشته شده را جمع آوري كنند.به گفته شركت كنندگان در اين جنبش اعتراضي در برلين 20 نفر در مقابل ساختمان O2- World در “فريدريش شاين” عليه قدرت بانك‌ها دست به برپايي تظاهرات زده و خواستار دموكراسي مستقيم بيشتر شدند. يك سخنگوي پليس گفت، برپايي چادرها در اين نقطه مجاز نبوده است.به گزارش خبرگزاري دي.اي.پي.دي، جنبشي كه با الهام از حركت اعتراضي “تسخير وال استريت” خود را “تسخير فريدريش‌ شاين” مي‌نامد، قصد دارد در روزهاي پيش رو چادر ديگري را در فريد ريش شاين بر پا كند؛ هر چند هنوز جاي دقيقي را براي هدف خود معرفي نكرده است. با اين حال پليس آلمان هشدار داد صحبت از بر هم زدن نظام عمومي در استفاده غيرمجاز مكان‌هاي عمومي است.در اين ميان 13 چادر از سه روز پيش مقابل كليساي كاتوليك سنت‌پتري شهر برلين برپا شده‌اند. به گفته حاضران كشيش‌هاي مسئول با برپايي موقت چادرها در آنجا موافق هستند. چادرهايي كه 10 تا 50 نفر را در خود جاي مي‌دهند. معترضان مي‌گويند به چندين درخواست آنها براي برپايي چادر همگاني در برلين تاكنون پاسخ منفي داده شده است.آنها همچنين عنوان مي‌كنند تلاش ديگرشان براي برپايي چادر در مركز شهر برلين با مخالفت پليس رو به رو شد.الگوي آلماني اين جنبش در فرانكفورت بوده است. شهري كه بانك مركزي اروپا در آنجا واقع شده و از هفته‌ها پيش شاهد تظاهرات مخالفان در برابر خود است. در واقع بنا بود اين هفته نزديك به 70 چادر بر پا شود. ساكنان در اين چادرها، پشتيباني مردمي از آنها همانند گذشته بسيار زياد است و از همين رو كمپ ياد شده دو هفته بيشتر از زمان اوليه برنامه ريزي شده برپا خواهد شد.”جنبش تسخير” در سطح جهاني فعاليت دارد و عليه قدرت بانك‌ها به مبارزه مي‌پردازد و خواستار دموكراسي بيشتر است. اين حركت نخستين بار در نيويورك شكل گرفت كه “تسخير وال استريت” خوانده مي شود.